Hakkımızda

Türkiye’nin geçmişten bugüne karşılaştığı Kürt meselesi, Azınlıklar ve Alevi meseleleri gibi temel konular ile sığınmacılar, demokratikleşme adımları gibi güncel meseleler Adil Hafıza perspektifinde ele alınmaktır. Yaşamı boyunca Türkiye ve/veya dünya için önemli hizmetlerde bulunmuş, barış ve kardeşliğin yayılması için somut işler yapmış insanların biyografilerine yer verilmektedir. Yine aynı barışçıl vizyonu besleyen, fikirleriyle beraberliğimizi pekiştiren şahsiyetlerin kaleme aldığı köşe yazıları da paylaşılmaktadır.

Ürettiğimiz içerik ve sunduğumuz paylaşımlar, hiçbir baskılayıcı ve ayrımcı unsur içermemekte, aksine birleştirip bütünleştirici bir biçim ve içerik taşımaktadır. Yer verdiğimiz tüm bilgi ve içerikler, güvenilir kaynaklardan elde edilmekte, objektif değerlendirmelerden geçerek sizlere sunulmaktadır.

Geçmişiyle yüzleşen, bu coğrafyanın kadim akrabalarıyla barışan, geçmiş ve gelecek tasavvurunu ortak değerler üzerinden besleyen; dil, din, mezhep, düşünce, etnik kimlik farkı gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip olacağı bir Türkiye’nin inşası, Adil Hafıza’nın temel hedefidir.